Michalici

Duszpasterze

  • ks. Tadeusz Cader CSMA

    Dyrektor

    Dyrektor domu rekolekcyjnego, Opiekun Rycerstwa Św. Michała Archanioła w dicezji Bielsko-Żywieckiej.

  • ks. Krzysztof Kuźnik CSMA

    Duszpasterz

    Pomoc duszpasterska